2019071700331859a.jpg 20190720KANSAIサポーターズ主催訴訟学習会.jpg